ථුපාරාමය/Thuparamaya

624
> < Like Add Commments 624 Views Uploaded on September 6th, 2015

ථුපාරාමය/Thuparamaya

දේවානර්‍ම පියතිස්ස රජතූමා විසින් කරවන ලද මෙම දාගැබෙහි බුදුරදුන් ගේ හකූ ධාතූව නිධන් කොට ඇත.බුදු සසුන පිහිට වු පසු ලක්දිව ස්ථාපනය කල මුල්ම ස්ථුපය ‍ර්‍වෙ .මෙම සැය අඩි 11.4 උස කවාකාර ර්‍වෙදිකාවක් මත පිහිටුවා ඇති අතර අඩි 63 උස්වු විශ්කර්‍මභය අඩි 59 ක් වු ඝණ්ඨාකාර ඵෛත්‍යකි .

Comments(0)

Login and post Your Comment

Tags