නාත දේවාලය මහනුවර - Natha Devalaya Kandy

6
> < Like Add Commments 6 Views Uploaded on September 9th, 2020

නාත දේවාලය මහනුවර - Natha Devalaya Kandy

ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි සහ වර්තමානයේ පවතින ආගමික සිද්ධස්ථාන මෙහි ඇතුලත් කරමි. - I will add here the old and present religious shrines of Sri Lanka. පූජනිය සංඛේත ලෙස වන්දනා කරනු ලබයි - worshiped as a sacred symbol

Comments(0)

Login and post Your Comment

Tags