මිහින්තලය පුදබිම

373
> < Like Add Commments 373 Views Uploaded on November 17th, 2016

මිහින්තලය පුදබිම

බුදු හාමුදුරුවො අපිත් දකින්නැති බණත් අහන්නැති ඒ කාලේ.... නිවන් දකින්නට පින් මදි වෙන්නැති ඒකයි තවමත් සංසාරේ....

Comments(0)

Login and post Your Comment

Tags