ඩෙවොන් අල්ල

320
> < Like Add Commments 320 Views Uploaded on October 6th, 2015

ඩෙවොන් අල්ල

ඩෙවෝන් දිය ඇල්ල ශ්‍රී ලංකාවේ සුන්දර දිය ඇලි වලින් එකක්ය. නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කයේ තලවාකැලේට බටහිරින් A7 මාර්ගය ආශ්‍රිතව ඩෙවෝන් දිය ඇල්ල පිහිටා ඇත. දිය ඇල්ලට ඩෙවෝන් යන නාමය ඉංග්‍රීසි ජාතික පුරෝගාමි තේ වැවිලිකරුවෙකු වු ඩෙවෝන් මහතාගේ නාමය නිසා ලැබිණ. දිය ඇල්ලේ උස මිටර 97කි. ශ්‍රී ලංකාවේ දිය ඇලි වලින් උ

Comments(2)

wijithafacebook.1048 on Jan 07

හරිම ලස්සනයි. මං ඔබේ ඇඩ් ක්ලික් කළා. ඔබත් එසේ කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙනවා.

srimadara on Jan 08

ඔව් අනිවාර්යෙන්ම
Login and post Your Comment

Tags