කාන්තා ක්‍රිකට් තරගය - Girls Big match 2017

294
> < Like Add Commments 294 Views Uploaded on March 31st, 2017

කාන්තා ක්‍රිකට් තරගය - Girls Big match 2017

First Girls Big match in sri lankan school history won by Wadduwa Central College.ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ පළමු වරට පවත්වන ලද කාන්තා " ලෙදර් " පන්දු ක්‍රිකට් තරගයේ ජය වාද්දුව මැදි විදුහල විසින් ලබා ගත්තා.. තරගයේ විශේෂ අවස්ථා කිහිපයක් Photo - Wadduwa Central College Media Unit

Comments(0)

Login and post Your Comment

Tags